Pride of Dubai Dec 2015

  猴年贺岁喜报:“迪拜之光...

“迪拜之光”(Pride Of Dubai) 猴年贺岁喜报:俱乐部冠军赛马“迪拜之光”(Pride Of Du... Read more &r...

更多详情
frontq

猴赛利!杰士中国赛区喜添...

农历猴年将至,CHC杰士马主马主会员们提前迎来了一份贺年大礼,6匹从海外引进的精英纯血赛马日前顺利抵...

更多详情
front-cn1

2016 最值得关注杰士马主中...

2015年是“圆满”相当圆满成功的一年,他在该赛季所参加的国内知名大赛中几乎战无不胜,是CHC杰士马主俱乐...

更多详情

index highlight